List of committees and board members (March, 2019)

President

Yukinori Takubo

Secretariat

Setsuko Arita(Secretary-general),Suzushi Hayata, Yumiko Kinjo

Standing Committee

Tadashi Eguchi, Naoki Fukui, Ritsuko Kikusawa, Kazuyuki Kiryu, Tomoyuki Kubo, Kentaro Nakatani, Hisashi Noda, Naoyuki Ono, Syuntaro Tida, Honoré Watanabe, Nobuko Yoneda

Board of Councilors


(Hokkaido) Masuhiro Nomura, Satoshi Oku, Hisao Tokizaki
(Tohoku) Hitoshi Goto, Masatoshi Koizumi, Kuniya Nasukawa, Naoyuki Ono
(Kanto) Yoshio Endo, Naoki Fukui, Rei Fukui, Nobuko Hasegawa, Tooru Hayasi, Emiko Hayatsu, Masaru Inoue, Isao Iori, Toru Ishii, Takane Ito, Kazuhiro Kawachi, Shinjiro Kazama, Yasuto Kikuchi, Hisatsugu Kitahara, Masato Kobayashi, Haruo Kubozono, Mayumi Kudo, Yo Matsumoto, Naonori Nagaya, Yoshiki Nishimura, Hisashi Noda, Naoki Ogoshi, Toshio Ohori, Yukio Otsu, Masato Takiura, Shin-Ichi Tanaka, Honoré Watanabe
(Chubu) Fuyuki Ebata, Kaoru Horie, Megumi Kurebito, Ken Machida, Tetsuo Nitta, Mamoru Saito, Jun-Ichi Sakuma, Harumi Sawada, Koji Sugisaki, Katsuo Tamaoka
(Kinki) Setsuko Arita, Setsu Fujishiro, Norihiko Hayashi, Taro Kageyama, Shigeki Kaji, Satoshi Kinsui, Takashi Masuoka, Yoichi Miyamoto, Toshiyuki Sadanobu, Kan Sasaki, Li Shen, Syuntaro Tida, Nobuko Yoneda, Kazuhiko Yoshida, Yutaka Yoshida, Yoko Yumoto
(Chugoku, Shikoku) Kazuyuki Kiryu, Kazuhito Miyazaki, Seiji Tsuji, Hideki Tsukamoto, Manabu Wada
(Kyushu, Okinawa) Hirofumi Aoki, Tadashi Eguchi, Shigehisa Karimata, Tomoyuki Kubo, Michinori Shimoji

Gengo Kenkyu Editorial Committee

Editor-in-chief : Masaru Inoue, Editors : Hiroshi Aoyagi, Yoko Fujii, Hisako Ikawa, Hideki Kishimoto, Masato Kobayashi, Kojiro Nabeshima, Toshiyuki Sadanobu, Kan Sasaki, Kiyoko Yoneyama, Yoko Yumoto

Conference Organizing Committee

Yasuhiro Yamakoshi(Chair), Norihiko Hayashi, Hirofumi Hori, Satomi Ito, Sun Mi Kim, Hanae Koiso, Asako Miyachi, Wataru Nakamura, Hiroki Narita, Masanori Odani, Hajime Ono, Michinori Shimoji

Publicity Committee

Naomi Harada (Chair), Mariko Fujimoto, Hirofumi Hori (Endangered Language Section), Masatoshi Koizumi, Toshio Matsuura (Webmaster), Kentaro Nakatani, Akio Nasu (Webmaster)

Summer Institute Committee

Yoichi Miyamoto (Chair), Akira Honda, Hajime Ono, Shinichi Tanaka, Syuntaro Tida, Honoré Watanabe

Awards Committee

Tomoyuki Kubo (Chair), Tadashi Eguchi, Naoki Fukui, Isao Iori, Kazuyuki Kiryu, Yo Matsumoto, Kentaro Nakatani

Advisers

Teruhiro Hayata, Taro Kageyama, Shigeki Kaji, Haruo Kubozono, Tetsuya Kunihiro, Katsumi Matsumoto, Masayoshi Shibatani, Zendo Uwano

Auditors

Shigehiro Kato, Ayumi Ueyama