List of committees and board members (September, 2016)

President

Haruo Kubozono

Secretariat

Hisashi Noda (Secretary-general), Yumiko Kinjo, Maho Naito

Standing Committee

Setsuko Arita, Masaru Inoue, Ayumi Ueyama, Shigehiro Kato, Masatoshi Koizumi, Masato Kobayashi, Mamoru Saito, Katsuo Tamaoka, Kazuhiko Yoshida

Board of Councilors


(Hokkaido) Shigehiro Kato, Kan Sasaki, Toshiro Tsumagari
(Tohoku) Naoyuki Ono, Masatoshi Koizumi, Hitoshi Goto
(Kanto) Jun Ikeda, Masaru Inoue, Zendo Uwano, Yukio Otsu, Toshio Ohori, Tsunao Ogino, Naoki Ogoshi, Keisuke Onoe, Taro Kageyama, Shinjiro Kazama, Kazuhiro Kawachi, Yasuto Kikuchi, Hisatsugu Kitahara, Nobuko Kibe, Hideo Sawada, Masato Takiura, Tasaku Tsunoda, Naonori Nagaya, Yoshiki Nishimura, Hisashi Noda, Nobuko Hasegawa, Tooru Hayasi, Emiko Hayatsu, Prashant Pardeshi, Naoki Fukui, Akiko Matsumori, Makoto Minegishi, Tomohiro Miyake, Ryuichi Washio, Honoré Watanabe
(Chubu) Hiroaki Kitano, Megumi Kurebito, Mamoru Saito, Jun-ichi Sakuma, Harumi Sawada, Katsuo Tamaoka, Tetsuo Nitta, Kaoru Horie, Ken Machida
(Kinki) Setsuko Arita, Isao Ueda, Shigeki Kaji, Satoshi Kinsui, Mayumi Kudo, Toshiyuki Sadanobu, Li Shen, Yukinori Takubo, Syuntaro Tida, Setsu Fujishiro, Takashi Masuoka, Yo Matsumoto, Yoko Yumoto, Kazuhiko Yoshida, Yutaka Yoshida, Nobuko Yoneda
(Chugoku, Shikoku) Kazuyuki Kiryu, Hiromu Sakai, Seiji Tsuji, Hideki Tsukamoto, Kazuhito Miyazaki
(Kyushu, Okinawa) Hirofumi Aoki, Tadashi Eguchi, Shigehisa Karimata, Jihyun Kim, Tatsuya Hirako

Gengo Kenkyu Editorial Committee

Editor-in-chief : Satoshi Kinsui,
Domestic Editors: Yoko Iyeiri, Isao Ueda, Tadashi Eguchi, Shinjiro Kazama, Hiromu Sakai, Masato Takiura, Akiko Matsumori, Keiko Murasugi, Kimihiro Yoshimura, Nobuko Yoneda,
Special Editors: Bjarke Frellesvig,Larry Hyman,Juha Janhunen,Kim Joo-Won,Christine Lamarre,Satoshi Tomioka

Conference Organizing Committee

Kan Sasaki, (Chair), Atsuko Utsumi, Masao Ochi, Noriko Onodera, Jun-ichi Sakuma, Yukishige Tamura, Syuntaro Tida, Li Shen, Hideki Tsukamoto, Tetsuo Nitta, Tomohiro Miyake, Honoré Watanabe

Publicity Committee

Kentaro Nakatani (Chair), Megumi Kurebito (Endangered Language Section), Mafuyu Kitahara (Webmaster), Ryoichi Tsutsumi, Akio Nasu (Webmaster), Ayumi Ueyama, Naomi Harada

Summer Institute Committee

Jun-ichi Sakuma (Chair), Yoichi Miyamoto, Hajime Ono, Michinori Shimoji, Akira Honda, Honoré Watanabe

Awards Committee

Mamoru Saito (Chair), Megumi Kurebito , Masatoshi Koizumi, Masto Takiura, Katsuo Tamaoka, Emiko Hayatsu, Kazuhiko Yoshida

Advisers

Kazuko Inoue, Hiroyuki Umeda, Zendo Uwano, Taro Kageyama, Shigeki Kaji, Tetsuya Kunihiro, Masayoshi Shibatani, Teruhiro Hayata, Katsumi Matsumoto

Auditors

Tomoyuki Kubo, Tadaharu Tanomura