A list of committees and board members (January 2011)

President

Taro Kageyama

Secretariat

Masaru Inoue (Secretary-general), Tomokazu Takada, Shoju Chiba, Atsuko Utsumi

Standing Committee

Takao Gunji, Nobuko Hasegawa, Emiko Hayatsu, Yasuto Kikuchi, Tomoyuki Kubo, Tsunao Ogino, Tadaharu Tanomura, Kazuhiko Yoshida

Board of Councilors

(Hokkaido) Shigehiro Kato, Kan Sasaki
(Tohoku) Hitoshi Goto, Kaoru Horie, Masatoshi Koizumi
(Kanto)Naoki Fukui, Nobuko Hasegawa, Emiko Hayatsu, Junko Hibiya, Jun Ikeda, Fumio Inoue, Masaru Inoue, Takane Ito, Hakutaro Jouo, Shinjiro Kazama, Yasuto Kikuchi, Hiroshi Kumamoto, Kazuto Matsumura, Makoto Minegishi, Yoshiki Nishimura, Yuji Nishiyama, Tsunao Ogino, Naoki Ogoshi, Toshio Ohori, Keisuke Onoe, Yukio Otsu, Shigeru Sakahara, Shigeko Sugiura, Yuriko Sunakawa, Ken-ichi Takami, Katsuo Tamaoka, Tasaku Tsunoda, Zendo Uwano, Ryuichi Washio
(Chubu) Hiroshi Aoyagi, Megumi Kurebito, Ken Machida, Tetsuo Nitta, Jun-ichi Sakuma, Harumi Sawada, Katsumasa Shimizu, Yoichi Tsuge, Yukitoshi Yutani
(Kinki) Setsu Fujishiro, Takao Gunji, Shigeki Kaji, Satoshni Kinsui, Haruo Kubozono, Mayumi Kudo, Takashi Masuoka, Ken-ichi Mihara, Hisashi Noda, Toshiyuki Sadanobu, Akihiro Sato, Masahiro Shogaito, Tsuguhito Takeuchi, Tadaharu Tanomura, Shiro Yabu, Masaaki Yamanashi, Kazuhiko Yoshida
(Chugoku, Shikoku) Hiromu Sakai, Seiji Tsuji, Hideki Tsukamoto, Manabu Wada
(Kyushu, Okinawa) Tadashi Eguchi, Tomoyuki Kubo, Tsutomu Sakamoto, Ayumi Ueyama

Gengo Kenkyu Editorial Committee

Haruo Kubozono (Editor-in-chief)

Domestic Editors: Takao Gunji, Yo Matsumoto, Tetsuo Nitta, Shinjiro Kazama, Mayumi Kudo, Hiroshi Kumamoto, Mamoru Saito, Koji Sugizaki, Yuriko Sunakawa, Timothy Vance

International Editors: Andrej Bekeš, Bjarke Frellesvig, Adele Goldberg, Martin Haspelmath, Juha Janhunen, Keith Johnson, Sang Cheol Jung, Stefan Kaufmann, Norvin Richards, Lisa Selkirk, Wei-Tien Dylan Tsai

Conference Organizing Committee

Yoshio Endo (Chair), Setsu Fujishiro, Yuko Horita, Masuhiro Nomura, Guoyue Peng, Michiaki Saito, Jaemog Song, Yuji Takano, Masato Takiura, Katsuo Tamaoka, Nobuko Yoneda, Hideki Zanma

Publicity Committee

Tsutomu Sakamoto (Chair), Jaeho Lee (Webmaster), Tadashi Eguchi, Yoichiro Hasebe, Masatoshi Koizumi, Hyunjung Lim, Hiromu Sakai, Michinori Shimoji

Summer Institute Committee

Ken-ichi Mihara (Chair), Shigehiro Kato, Shinjiro Kazama, Kiyota Hashimoto, Tomoya Horikawa

Advisers

Teruhiro Hayata, Kazuko Inoue, Tetsuya Kunihiro, Katsumi Matsumoto, Tatsuo Nishida, Masayoshi Shibatani, Masahiro Shogaito, Hiroyuki Umeda, Zendo Uwano

Special Adviser

Jiro Ikegami

Auditors

Tooru Hayasi, Yukinori Takubo