Committees and Organization

List of committees and board members (May, 2024)

President

Toshiyuki Sadanobu

Secretariat

Toru Minamimoto (Secretary-general), Ya Yun Cheng, Miwako Wakizaka

Standing Committee (Representative in GEAHSS†, Representative in UALS‡)

Hirofumi Aoki, Yuki Hirose, Kaoru Horie†, Ritsuko Kikusawa, Masato Kobayashi‡, Yoichi Miyamoto, Toshihide Nakayama, Masato Takiura, Syuntaro Tida, Ayumi Ueyama

Board of Councilors

Hirofumi Aoki, Hiroshi Aoyagi, Naoyuki Akaso, Midori Amano, Isao Iori, Yosuke Igarashi, Satomi Ito, Masaru Inoue, Isao Ueda, Ayumi Ueyama, Asako Uchibori, Tadashi Eguchi, Fuyuki Ebata, David Yoshikazu Oshima, Yukio Otsu, Satoshi Oku, Masanori Odani, Masao Ochi, Hajime Ono, Shinjiro Kazama, Shigeki Kaji, Shigehiro Kato, Hideki Kishimoto, Hisatsugu Kitahara, Mafuyu Kitahara, Nobuko Kibe, Kazuyuki Kiryu, Satoshi Kinsui, Haruo Kubozono, Yusuke Kubota, Megumi Kurebito, Masatoshi Koizumi, Izumi Konishi, Masato Kobayashi, Mamoru Saito, Kan Sasaki, Osamu Sawada, Satoko Shirai, Li Shen, Koji Sugisaki, Masato Takiura, Yukinori Takubo, Koichi Takezawa, Shinichi Tanaka, Shin-ichi Tanaka, Syuntaro Tida, Hideki Tsukamoto, Hisao Tokizaki, Kentaro Nakatani, Naonori Nagaya, Kuniya Nasukawa, Hiroki Narita, Yoshiki Nishimura, Hisashi Noda, Tooru Hayasi, Norihiko Hayashi, Naomi Harada, Yuki Hirose, Naoki Fukui, Setsu Fujishiro, Hirofumi Hori, Kaoru Horie, Toshio Matsuura, Yo Matsumoto, Tomohiro Miyake, Yoichi Miyamoto, Yoko Yumoto, Kazuhiko Yoshida, Nobuko Yoneda, Ryuichi Washio

Gengo Kenkyu Editorial Committee

Shigehiro Kato (Editor-in-chief), Tomoko Ando, Fuyuki Ebata, Tomohiro Fujii, Tomohide Kinuhata, Keita Kurabe, Yoko Nakano, Kunio Nishiyama, Kentaro Suganuma, Chie Takagi, Yona Takahashi, Yuki-shige Tamura, Makiro Tanaka

Conference Organizing Committee

Toshio Matsuura (Chair), Masayuki Asahara, Masumi Kai, Tomohide Kinuhata, Masayuki Komachi, Kunihiko Kuroki, Chikako Ono, Koichi Otaki, Satoko Shirai, Takumi Tagawa, Masataka Yano, Kiyoko Yoneyama, Kenji Yoshida

Publicity Committee

Koji Sugisaki (Chair), Daisuke Ebina, Norikazu Kogura, Koichi Otaki, Ayako Shiba, Hisako Takahashi, Naomi Tsukida, Daichi Yasunaga

Summer Institute Committee

Sachiko Kiyama (Chair), Norihiko Hayashi, Hirofumi Hori, Koji Irie, Hiroaki Koga, Asako Uchibori

Awards Committee

Masato Takiura (Chair), Hirofumi Aoki, Fuyuki Ebata, Kaoru Horie, Shigehiro Kato, Toshio Matsuura, Naonori Nagaya, Chikako Ono, Shinichi Tanaka, Ayumi Ueyama, Nobuko Yoneda

Ethics Committee

Satoshi Oku (Chair), Hajime Ono (Vice-chair), Kiyoko Eguchi, Mika Kizu, Yusuke Kubota, Fumikazu Niinuma, Kayoko Shimoji, Ryoichi Tsutsumi

Ad Hoc Committee for International Interactions

Kan Sasaki (Chair), Tatsuya Hirako, Keita Kurabe, Seunghun J. Lee, Wataru Nakamura, Hideo Sawada, Hidetoshi Shiraishi, Li Shen, Akira Utsugi, Yasuhiro Yamakoshi

Advisers

Naoki Fukui, Teruhiro Hayata, Taro Kageyama, Shigeki Kaji, Haruo Kubozono, Katsumi Matsumoto, Masayoshi Shibatani, Yukinori Takubo, Zendo Uwano

Auditors

Setsuko Arita, Toru Ishii