List of committees and board members (October, 2020)

President

Yukinori Takubo

Secretariat

Setsuko Arita(Secretary-general),Suzushi Hayata, Yumiko Kinjo

Standing Committee

Tadashi Eguchi, Naoki Fukui, Ritsuko Kikusawa, Kazuyuki Kiryu, Tomoyuki Kubo, Kentaro Nakatani, Hisashi Noda, Naoyuki Ono, Syuntaro Tida, Honoré Watanabe, Nobuko Yoneda

Board of Councilors


(Hokkaido) Masuhiro Nomura, Satoshi Oku, Hisao Tokizaki
(Tohoku) Hitoshi Goto, Masatoshi Koizumi, Kuniya Nasukawa, Naoyuki Ono
(Kanto) Yoshio Endo, Naoki Fukui, Rei Fukui, Nobuko Hasegawa, Tooru Hayasi, Emiko Hayatsu, Masaru Inoue, Isao Iori, Toru Ishii, Takane Ito, Kazuhiro Kawachi, Shinjiro Kazama, Yasuto Kikuchi, Hisatsugu Kitahara, Masato Kobayashi, Haruo Kubozono, Mayumi Kudo, Yo Matsumoto, Naonori Nagaya, Yoshiki Nishimura, Hisashi Noda, Naoki Ogoshi, Toshio Ohori, Yukio Otsu, Masato Takiura, Shin-Ichi Tanaka, Honoré Watanabe
(Chubu) Fuyuki Ebata, Kaoru Horie, Megumi Kurebito, Ken Machida, Tetsuo Nitta, Mamoru Saito, Jun-Ichi Sakuma, Harumi Sawada, Koji Sugisaki, Katsuo Tamaoka
(Kinki) Setsuko Arita, Setsu Fujishiro, Norihiko Hayashi, Shigeki Kaji, Satoshi Kinsui, Takashi Masuoka, Yoichi Miyamoto, Toshiyuki Sadanobu, Kan Sasaki, Li Shen, Syuntaro Tida, Nobuko Yoneda, Kazuhiko Yoshida, Yutaka Yoshida, Yoko Yumoto
(Chugoku, Shikoku) Kazuyuki Kiryu, Kazuhito Miyazaki, Seiji Tsuji, Hideki Tsukamoto, Manabu Wada
(Kyushu, Okinawa) Hirofumi Aoki, Tadashi Eguchi, Shigehisa Karimata, Tomoyuki Kubo, Michinori Shimoji

Gengo Kenkyu Editorial Committee

Editor-in-chief : Masaru Inoue, Editors : Hiroshi Aoyagi, Yoko Fujii, Hisako Ikawa, Hideki Kishimoto, Masato Kobayashi, Kojiro Nabeshima, Toshiyuki Sadanobu, Kan Sasaki, Kiyoko Yoneyama, Yoko Yumoto

Conference Organizing Committee

Satomi Ito (Chair), Fuyuki Ebata, Norihiko Hayashi, Hidehito Hoshi, Joungmin Kim, Hanae Koiso, Asako Miyachi, Hiroki Narita, David Yoshikazu Oshima, Reijiro Shibasaki, Michinori Shimoji, Daisuke Shinagawa

Publicity Committee

Masatoshi Koizumi (Chair), Takeru Ishida (Webmaster), Kuniya Nasukawa, Yuki Hirose, Mariko Fujimoto, Hirofumi Hori (Endangered Language Section), Toshio Matsuura (Webmaster)

Summer Institute Committee

Honoré Watanabe (Chair), Akira Honda, Sachiko Kiyama, Shinichi Tanaka, Syuntaro Tida, Asako Uchibori

Awards Committee

Tomoyuki Kubo (Chair), Tadashi Eguchi, Naoki Fukui, Isao Iori, Kazuyuki Kiryu, Yo Matsumoto, Kentaro Nakatani

Ethics Committee

Yukinori Takubo (Chair), Takane Ito (Vice-chair), Fuyuki Ebata, Setsu Fujishiro, Wakako Kashino, Megumi Kurebito, Yo Matsumoto, Hiromi Yakame, Masataka Yano

Ad Hoc Committee for International Interactions

Nobuko Yoneda (Chair), Naoki Fukui, Tooru Hayasi, Yuki Hirose, Naonori Nagaya, Kan Sasaki, Eri Tanaka, Honoré Watanabe

Advisers

Teruhiro Hayata, Taro Kageyama, Shigeki Kaji, Haruo Kubozono, Tetsuya Kunihiro, Katsumi Matsumoto, Masayoshi Shibatani, Zendo Uwano

Auditors

Shigehiro Kato, Ayumi Ueyama