List of committees and board members (July 2012)

President

Shigeki Kaji

Secretariat

Kazuhiko Yoshida (Secretary-general)

Standing Committee

Tsunao Ogino, Masato Kobayashi, Haruo Kubozono, Tsutomu Sakamoto, Toshiyuki Sadanobu, Tadaharu Tanomura, Tetsuo Nitta, Ken Machida, Nobuko Yoneda

Board of Councilors


(Hokkaido) Shigehiro Kato, Kan Sasaki
(Tohoku) Naoyuki Ono, Masatoshi Koizumi, Hitoshi Goto
(Kanto) Takane Ito, Fumio Inoue, Zendo Uwano, Yoshio Endo, Yukio Otsu, Toshio Ohori, Naoki Ogoshi, Keisuke Onoe, Taro Kageyama, Shinjiro Kazama, Yasuto Kikuchi, Hideki Kimura, Haruo Kubozono, Shigeru Sakahara, Yuriko Sunakawa, Ken-ichi Takami, Masato Takiura, Tasaku Tsunoda, Hiroshi Nakagawa, Yoshiki Nishimura, Yuji Nishiyama, Nobuko Hasegawa, Tooru Hayasi, Emiko Hayatsu, Junko Hibiya, Naoki Fukui, Kazuto Matsumura, Makoto Minegishi, Ryuichi Washio
(Chubu) Hiroaki, Kitano, Megumi Kurebito, Jun-ichi Sakuma, Harumi Sawada, Katsumasa Shimizu, Katsuo Tamaoka, Yoichi Tsuge, Kaoru Horie, Ken Machida, Yukitoshi Yutani
(Kinki) Mayumi Kudo, Takao Gunji, Toshiyuki Sadanobu, Akihiro Sato, Masahiro Shogaito, Li Shen, Yukinori Takubo, Tadaharu Tanomura, Hisashi Noda, Setsu Fujishiro, Takashi Masuoka, Yo Matsumoto, Ken-ichi Mihara, Masaaki Yamanashi, Kazuhiko Yoshida, Yutaka Yoshida
(Chugoku, Shikoku) Kazuyuki Kiryu, Hiromu Sakai, Seiji Tsuji, Hideki Tsukamoto, Manabu Wada
(Kyushu, Okinawa) Hirofumi Aoki, Ayumi Ueyama, Tadashi Eguchi, Tomoyuki Kubo, Tsutomu Sakamoto

Gengo Kenkyu Editorial Committee

Tooru Hayasi (Editor-in-chief)

Domestic Editors: Ayumi Ueyama, Tomoyuki Kubo, Takeo Kurafuji, Junko Komori, Yukari Tanaka, Yoshiki Nishimura, Yutaka Yoshida, Ryuichi Washio, Timothy Vance

International Editors: C.-T. James Huang, Peter Zieme, Satoshi Tomioka, Christine Lamarre, Daming Xu, Bernd Heine, David Lurie, Diane C. Lillo-Martin, Gladys Tang, Kim Joo-Won, Elizabeth Selkirk

Conference Organizing Committee

Setsu Fujishiro (Chair), Hirofumi Aoki, Kazuhiro Kawachi, Michiaki Saito, Ryosuke Shibagaki, Masato Takiura, Katsuo Tamaoka, LinSheng Zhang, Masuhiro Nomura, Takeru Honma, Nobuko Yoneda, Yoichi Miyamoto

Publicity Committee

Hiromu Sakai (Chair), Takaaki Suzuki, Setsuko Arita, Tadashi Eguchi, Hajime Ono (Webmaster), Yu Kuribayashi, Yoichiro Hasebe (Webmaster)

Summer Institute Committee

Shigehiro Kato (Chair), Jun-ichi Sakuma, Michinori Shimoji, Yoshiki Nishimura, Kiyota Hashimoto, Tomoya Horikawa

Advisers

Kazuko Inoue, Hiroyuki Umeda, Zendo Uwano, Taro Kageyama, Tetsuya Kunihiro, Masayoshi Shibatani, Masahiro Shogaito, Tatsuo Nishida, Teruhiro Hayata, Katsumi Matsumoto

Auditors

Masaru Inoue, Satoshi Kinsui